Kto sme

Sme skupina ľudí, ktorým ležia na srdci naše národy a priali by sme si, aby Slováci a Česi boli zdraví a sebavedomí ľudia, ktorí majú svoje vzťahy v poriadku.

Pretože vieme, že k tomu je kľúčové, aby sme pochopili koncept odpustenia a každodenne ho používali, rozhodli sme sa založiť tento web.

Nájdete tu texty a videá, ktoré odpustenie bližšie vysvetľujú – v časti Prečo a ako odpustiť. Je tu tiež priestor na to, aby ste mohli vyjadriť svoje odpustenie niekomu, kto vám ublížil alebo sa ospravedlniť
niekomu, komu ste ublížili vy. Môžete tak urobiť v časti Zverejniť odpustenie / ospravedlnenie.

Niektorí z nás, ktorí tvoríme obsah webu, veríme v Boha, a preto tu nájdete texty a videá, ktoré o ňom hovoria. Aby sme mohli prežívať život plný aj po duchovnej stránke, veríme, že každý je pozvaný do osobného vzťahu s Bohom. Tento vzťah je založený na láske a odpustení – Boh nás miluje a prostredníctvom obete Ježiša Krista nám odpustil všetko, čo sme kedy urobili zle. Ak toto odpustenie prijmeme, môžeme vstúpiť do vzťahu s ním.

Odpustenie je univerzálny princíp, ktorý funguje ako „prečisťovač“ vzťahov a vnútorného života. Pomôže nám zbaviť sa horkosti, nahromadenej potlačovanej zloby a ďalších negatívnych emócií, ktoré sa v nás
ukladajú a po čase spôsobujú duševné i fyzické zdravotné problémy.

Na obsahu tohto webu sa môžete podieľať aj vy sami. Buď tým, že sa rozhodnete vyjadriť svoje odpustenie, alebo tým, že nám pošlete svoj príbeh o tom, ako vás odpustenie ovplyvnilo. Môže to byť krátky text alebo video – záleží na vás.

Pri zverejňovaní svojich príspevkov, prosím, rešpektujte pravidlá, ktoré sú uvedené na stránke.

Naším prianím je, aby ste vďaka týmto webovým stránkam objavili alebo znovuobjavili silu odpustenia a zakúsili ste väčšiu mieru slobody a radosti vo svojom živote.

Tým Odpoustime.cz / Odpustame.sk

Avatar člena týmu

Nikolaus Lobkowicz

Avatar člena týmu

Sabina Bocková

Avatar člena týmu

Andrea Haines