SPÄŤ

zverejnené odpustenia a ospravedlnenia / Moja skúsenosť s odpustením

Moja skúsenosť s odpustením

Odpustenie

10. júna 2020

Feri Kostolanský
post thumbnail

Feri Kostolanský hovorí o svojej skúsenosti s odpustením.